مهلت قانونی ثبت وفات 10روز پس از وقوع می باشد ثبت احوال نوین زمینه توسعه پایدار کارت ملی هوشمنددروازه ورودبه دولت الکترونیک

دومین جلسه ستاد گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال برگزارشد

دو شنبه 19 آذر 1397
دومین جلسه ستاد گرامیداشت یکصدمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال روز هجدهم آذرماه به ریاست صومی مدیرکل و با حضور اعضای ستاد تشکیل گردید. ....  

پیام تسلیت وهمدردی

شنبه 17 آذر 1397
پیام تسلیت و همدردی به مناسبت درگذشت برادر همکار گرامیمان خانم شیدا کتبی ....  

برگزاری مسابقات دارت به مناسبت هفته بسیج

سه شنبه 13 آذر 1397
به مناسبت هفته بسیج یک دوره مسابقه دارت ویژه کارکنان ثبت احوال کردستان برگزار شد. ....  

دیدار با مدیر کل دیوان محاسبات استان

پنج شنبه 8 آذر 1397
صومی مدیر کل ثبت احوال کردستان روز هفتم آذرماه با محمد مهدی جعفری مدیر کل جدید دیوان محاسبات استان دیدار و گفتگو کرد. ....  

دیدار مدیر کل و کارمندان ثبت احوال از سرای سالمندان سنندج

سه شنبه 6 آذر 1397
صومی مدیر کل ثبت احوال استان کردستان روز ششم آذرماه از سرای سالمندان سنندج دیدارکرد. ....  

پیام تسلیت وهمدردی

شنبه 17 آذر 1397

·         قانون ثبت حوال

·         فصل 1:کليات

·         فصل 2:اسناد و مدارک ثبت احوال

·         فصل 3:ثبت ولادت

·         فصل 4:ثبت وفات

·         فصل 5:ازدواج و طلاق

·         فصل 6:صدور شناسنامه

·         فصل 7:صدور کارت شناسايي ملي

·         فصل 8:نام خانوادگي

·         فصل 9:تعويض شناسنامه هاي موجود

·         فصل 10:تهيه مقدمات

·         --------------------------------------------------------------------

·         قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

·         قانون دیوان عدالت:فصل اول ـ تشکیلات

·         قانون دیوان عدالت: فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

·         قانون دیوان عدالت: فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

·         --------------------------------------------------------------------

·         آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

·         قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·         قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

·         قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

·         قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

·         قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

·         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی

·         تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص  شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

نظر شما در مورد وب سایت جدید ثبت احوال چیست؟نظر شما در مورد برخورد کارکنان ثبت احوال استان با ارباب رجوع چیست؟


برای ورود به صفحه آمار رویدادهای حیاتی روی شکل زیر کلیک کنید