مهلت قانونی ثبت وفات 10روز پس از وقوع می باشد ثبت احوال نوین زمینه توسعه پایدار کارت ملی هوشمنددروازه ورودبه دولت الکترونیک

ستاد برگزاری هفته ثبت احوال تشکیل شد

یکشنبه 7 آذر 1395
اولین جلسه ستاد برگزاری هفته ثبت احوال باحضورآقائی مدیر کل ثبت احوال کردستان، معاونین وکارشناسان استان روز یکشنبه هفتم آذرماه در دفتر کار مدیرکل استان تشکیل گردید. ....  

حضوردرهمایش پیاده روی و تجمع بزرگ کارمندان بسیجی استان کردستان

چهار شنبه 3 آذر 1395
آقائی مدیرکل و کارکنان ثبت احوال استان کردستان روز دوم آذرماه به مناسبت هفته بسیج در همایش پیاده روی و تجمع بزرگ کارمندان بسیجی استان کردستان در سد وحدت سنندج حضور یافتند. ....  

تقدیر استاندار کردستان از مدیرکل ثبت احوال استان

دو شنبه 1 آذر 1395
استاندار کردستان از مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان همکار فعال برون سازمانی در امر انسداد مبادی ورودی بی سوادی تقدیر نمودند . ....  

آگهی مزایده

شنبه 29 آبان 1395
اداره کل ثبت احوال استان کردستان در نظر دارد تعداد 2 دستگاه پیکان سواری و یک دستگاه کامیونت نیسان قابل شماره گذاری خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند ....  

کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان کردستان

چهار شنبه 26 آبان 1395
آقائی مدیر کل ثبت احوال کردستان گفت: اداره کل استان درارزیابی عملکرد سال1394 بین تمامی دستگاههای اجرایی استان، در زمینه شاخصهای اختصاصی رتبه اول را به دست آورد. ....  

آگهی مزایده

شنبه 29 آبان 1395

پیام تسلیت وهمدردی

چهار شنبه 5 آبان 1395

·         قانون ثبت حوال

·         فصل 1:کليات

·         فصل 2:اسناد و مدارک ثبت احوال

·         فصل 3:ثبت ولادت

·         فصل 4:ثبت وفات

·         فصل 5:ازدواج و طلاق

·         فصل 6:صدور شناسنامه

·         فصل 7:صدور کارت شناسايي ملي

·         فصل 8:نام خانوادگي

·         فصل 9:تعويض شناسنامه هاي موجود

·         فصل 10:تهيه مقدمات

·         --------------------------------------------------------------------

·         قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي وجلوگيري از تزلزل آنها

·         قانون دیوان عدالت:فصل اول ـ تشکیلات

·         قانون دیوان عدالت: فصل دوم ـ صلاحیت و اختیارات دیوان

·         قانون دیوان عدالت: فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در دیوان

·         --------------------------------------------------------------------

·         آئین نامه طرز رسیدگی به هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال

·         قانون تخلفات جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 10/5/1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام

·         قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29/12/1353

·         قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

·         قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

·         قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم منشره در مجموعه قوانین 1312 مصوب 31/4/1312

·         قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای اتباع ایرانی

·         تصویب نامه هیات وزیران آئین نامه اجرائی قانون الزام اختصاص  شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

نظر شما در مورد وب سایت جدید ثبت احوال چیست؟نظر شما در مورد برخورد کارکنان ثبت احوال استان با ارباب رجوع چیست؟


برای ورود به صفحه آمار رویدادهای حیاتی روی شکل زیر کلیک کنید